Ostjale ja müüjale

Müüjale

MÜÜJALE

Teoste pakkumine oksjonile

Soovite müüa kunsti Online Arthausi vahendusel. Tutuvuge oksjonikeskonnaga ja viige end kurssi müügiprotsessiga. Online ArtHausi veebioksjonile võetakse müüki professionaalset ja väärt kunsti, mida valivad ja hindavad pikajalise kogemusega kunstieksperdid. Müüja, kes soovib talle kuuluvaid kunstiteoseid oksjonile esitada, saab seda teha oksjonikeskonnas oleva ankeedi vahendusel, järgides etteantud tingimusi ja nõudeid SIIN

Müüjal on võimalik teoseid oksjonile pakkuda ja nende oksjoni sobilikkuse hinnagut saada ka Haus Galeriis, aadressil Uus tn 17, Tallinn, selleks eelnevalt kokkulepitud ajal.  Lisaküsimusi saab esitada nii telefoni kui e-posti teel.  

Teoste sobilikkus oksjonile

Teose sobilikkuse oksjonile määrab, selle autori professionaalsus  ja teose kunstiline tase ning  korrektne ja müügikõlblik tehniline seisukord, mille otsustavad eksperdid.  Oksjonile esitatud teosed ei pea olema raamitud. Müüja võib oksjonile pakkuda korraga enam kui ühte tööd. Kui müüja poolt pakutud teos/ed osutuvad enampakkumisele valituks, annab oksjonipidaja sellest teada ja müüjal tuleb end registreerida oksjonikeskonna kasutajaks, nõustudes oksjoni toimumise korra ja tingimustega SIIN. Kasutajaks on end võimalik registreerida ka Haus Galeriis kohapeal, oksjonisekretäri abiga, galerii lahtioleku aegadel, vaata lisaks www.haus.ee.  Juba kasutajaks registreeritud müüjal ei ole end vaja korduvalt registreerida. Kõik oksonipidajale esitatud iskuandmed ja andmed teoste kuulumise kohta müüjale, on konfidentsiaalsed.

Teoste hinnad

Teoste müüki panemise eelselt lepitakse müüjaga kokku ja fikseeritakse müügitingimustes teose/te hinnad ja oksjonipidaja teenustasu suurus, mille oksjonipidaja peab kinni iga teose lõpphinnast, selle müügi järgselt. Müüjaga kokkuleppel määrab oksjonipidaja nii teose ligikaudse turuhinna kui ka reservhinna. Kõikide oksjonil osalevate teoste alghinnad on oksjonikeskonnas määramata.  Iga teose juures on hinnorientiirina märgitud selle autori teoste ligikaudne aktsepteeritud hind - vahemik, millega nimetatud kunstniku analoogseid töid on müüdud ja müüakse või milliselt need võiksid olla hinnatud võrreldes teiste samaväärsete autorite teostega. Kõik ligikaudse hinnad on soovituslikud ja määratud kunstiekspertide poolt, tuginedes kunstituru viimase 20 aasta kogemusele. Pakkumisi tehakse oksjonil lähtuvalt ligikaudsest hinnast, kuid mitte allapoole teose kokkuleppelist reservhinda, milleks on minimaalne võimalik müüja ja oksjonipidaja vahel kokkulepitud teose müügihind. 

Teoste asukoht

Kõik oksjonil müüdavad teosed asuvad kokkuleppel kas oksjonipidaja või müüja valduses, tingimusel, et need on müügi korral oksjonipidajale kiirelt kättesaadavad.

Teoste müümise aeg

Müüdavad teosed on oksjonikeskonnas esitletud erinevate valikutena, teemade, ajastute või autorite järgi. Igat üksikut teost müüakse eraldi enampakkumisena, mis algab hetkest, kui teosele on tehtud esimene aktsepteeritud pakkumine ja kestab 3 päeva. Tööd oksjonikeskonnas vahelduvad ja valikud muutuvad vastavalt oksjonipidaja äranägemisele. Ühte tööd hoitakse oksjonikeskonnas minimaalselt kolm kuud või kuni selle müümiseni.

 

Edukat kunstimüüki!

Online Arthausi meeskond

Ostjale

OSTJALE  

Oksjonile registreerumine

Soovite soetada kunsti Online Arthausi vahendusel. Tutvuge oksjonikeskonnaga, avage eriteemalisi kunstivalikuid, lugege ülevaateartikleid, sirvige pakkumisel osalevaid teoseid. Kui leiate meelepärase teose ja soovite oksjonilt osta, tuleb teil registreeruda oksjonikeskonna kasutajaks ja nõustuda oksjoni toimumise korra ning osalemise tingimustega SIIN

Kasutajaks on end võimalik registreerida ka Online ArtHausi sekretäri abiga Haus Galeriis lahtioleku aegadel, vaata lisaks www.haus.ee. Juba kasutajaks registreeritud ostjal ei ole end vaja korduvalt registreerida. Lisaküsimused e-post: info@onlinearthaus.com 

Oksjoniteosed

Oksjonikeskonnas pakutakse professionaalsete kunstnike originaalteoseid nii möödanikust kui ka kaasajast. Kõik tööd on üle vaadanud ja oksjonile valinud oma ala eksperdid. Teosed on esitletud erinevate valikutena, teemade, ajastute või autorite järgi. Valikuid saadavad tutuvustavad kunstiloolised artiklid. Iga teose juures on täiendav teave selle teose autorist ning viited teistele oksjonil osalevatele sama autori teostele, kui neid esineb.

Tööd oksjonikeskonnas vahelduvad ja valikud muutuvad vastavalt oksjonipidaja äranägemisele. Ühte tööd hoitakse oksjonikeskonnas minimaalselt kolm kuud või kuni selle müümiseni. Ostja mugavust silmas pidades on leheküljel esile tõstetud nii lõppevad pakkumised kui ka uued lisatud teosed.

Teostega on võimalik ostmise eelselt originaalis tutvuda oksjonipidajaga kokkuleppel Haus Galeriis, aadressil Uus tn. 17, Tallinn.

Teose turuhind

Kõikide enampakkumisel osalevate teoste alghind on oksjonikeskonnas märkimata.  Iga teose juures on hinnaorientiirina välja toodud selle autori teoste aktsepteeritud turuhind - vahemik, millega nimetatud kunstniku analoogseid töid on müüdud ja müüakse või milliselt need võiksid olla hinnatud võrreldes teiste samaväärsete autorite teostega. Kõik hinnaorientiirid on soovituslikud ja määratud kunstiekspertide poolt, tuginedes kunstituru viimase 20 aasta kogemusele.

Pakkumist alustades saab ostja lähtuda soovituslikust hinnaorientiirist, tehes oma vastav pakkumine või ka pakkumine, allpool soovituslikku hinda, millega ostja ise oleks valmis teost omandama. 

Teose reservhind

Igal teosel on peidetud reservhind ehk minimaalne võimalik hind, millega teost müüakse. Reservhind võib olla nii allpoole ligikaudset hinda, kui jääda soovitusliku ligikaudse hinna vahemikku. Kui ostja tehtud pakkumine ei ole saavutanud reservhinda, annab süsteem sellest teada ning ostjal on võimalus oma pakkumist tõsta. Kui ostja pakutud hind on saavutanud reservhinna, loetakse pakkumine aktsepteerituks ning sellest hetkest algab käesoleva teose enampakkumine.

Enampakkumine

Igat üksikut teost valikus müüakse eraldi enampakkumisel. Iga enampakkumine kestab aktsepteeritud avapakkumise hetkest kuni 3 päeva, mille jooksul saavad teosele teha pakkumisi kõik registreeritud huvilised ostjad. Enampakkumine kestab kolmanda päeva õhtul kuni kell 20.00-ni, kuupäevani, millest süsteem avapakkumise järgselt ostjat koheselt teavitab ja avalikuks registreerib. Enampakkumine loetakse lõppenuks kui teose viimasest pakkumisest on möödas 5 minutit, mille jooksul ei ole lisandunud ühtegi uut pakkumist. Pakkumiste aeg pikeneb, vastavalt pakkumiste jätkumisele lisaminutitel. Pakkumise võidab ostja, kelle pakkumine jääb oksjoni viimase 5 minuti jooksul lõplikuks.

Oksjonil pakkumised toimuvad pärast avapakkumist määratud hinnasammu süsteemi alusel, minimaalne hinnasamm Online Arthausi oksjonitel on 25 eurot.  

Ostetud teoste eest tasumine ja teose kätte saamine

Oksjonilt ostetud teoste ees tasub ostja teose lõpphinna, millele lisandub oksjonipidaja teenustasu 10%. Ostetud teoste eest tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul, peale oksjoni lõppu, arve alusel, mille ostja leiab oma kasutaja kontolt, koos tasumise juhendiga. Teose saab ostja kätte peale makse laekumist oksjonipidaja kontole. Teose kättesaamine toimub kokkuleppel, kas Hausi Galeriist või saadetakse see ostja poolt soovitud aadressile ja transpordi kulud tasub ostja. 

 

Kirkaid kunstielamusi!

Online Arthausi meeskond

Uudiskirjaga liitumine

otsi