Kõik oksjonid > OKSJON - Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

OKSJON - Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

In memoriam Leonhard Lapin (29.detsember 1947 - 28. veebruar 2022). Selles ekpositsioonis on teosed, mille valikut planeeris ja koostas Haus galerii koostöös Leonhard Lapiniga tema eluajal ning mis nüüd kunstniku lähedaste soovil Leo koralduste järgselt siin ka edaspidi eksponeeritud on kandmaks tema mälestust ning alati ajastutundlikku loomevaimsust.  

Leo Lapin ja Eesti avangardkunst on muutunud aja jooksul sünonüümseks. Lapini loojamaailm on võrreldav 20. sajandi alguse suundadega, mil kunst iseseisvus üha enam ja enam ümbritseva ühiskonna sotsiaalpoliitilistest mõjutingimustest ning valdavaks sai iga autori püüdlus ja õigus luua oma universum. Leonhard Lapini kunst tugineb tema individuaalsel isikupärasel filosoofial, mida käesoleva oksjonivaliku tööd suurepäraselt esindavad.

Teosed kuuluvad mitmesse tema krestomaatilistesse seeriatesse „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ või „Masin“ aga „Rist,“ mida ühendavad stiilipuhas geomeetria, liikuvad struktuurid ning läbivad baaskujundid. Kõik Lapini teosed üksikuna on alati vaadeldavad iseseisvate esteetiliste maailmadena, ühendudes kunstniku jõulises isiklikus tervikfilosoofias, mis läbi erinevate eksperimentaalsete tehniliste lahenduste kui  kompositsioonivõtete  kandis kogu tema loomingut alati. 

Kõik masinaseeriad kõnelevad tehismaailmast kui uut tüüpi loodusest. 1972. aastal pani Leonhard Lapin esmakordselt tähele, et evolutsioon ja looduskeskkond on jõudnud etappi, kus seda võib iseloomustada masinliku struktuurina. Masinateks ei nimeta kunstnik mitte vaid seadeldisi, vaid kõike tehislikku ja industriaalset. Industriaalsuse aspekt on oluline, sest Lapini nn. uut tüüpi loodust kirjeldavad kunstniku sõnul sõltumatud ehk inimese kontrolli alt välja jäävad ning hoomamatud seaduspärad. Kui looduse mõistet defineerib sisemine iseseisvus ning evolutsiooni toimumise tingimuseks on kordus, siis tehislik loodus on eelkõige just industriaalne. 
Ka tehislikul loodusel on oma arengulugu: lihtne muundub pikapeale keerukaks ning kui see on saavutanud oma kõrgeima võimaliku keerukuse, hakkab taas toimuma lihtsustumine. Kosmost kujutab Lapin oma uut tüüpi looduses läbi alguse ja lõpu — tema iga masinaseeria esitab mingi protsessi etappi muutumiste teel. Olles osa uut tüüpi loodusest, muutub ka inimene masinlikuks: „Mees-masin“ ja „Naine-masin“ viitavad esemestatud inimestele — subjektidele, kelle mõtlemine ja käitumine kohandub ja lihtsustub, et sobituda aina kiirenevate masinatega. Inimese ja tehnoloogia keerukus on Lapini sõnul pöördvõrdelises seoses: kui meie kaugemat ajalugu iseloomustab inimtegevuse vähene mehhaniseeritus ja masinate lihtsus, siis mida keerulisemaks lähevad masinad, seda lihtsakoelisemaks muutuvad elusolendite funktsioonid looduslikus tervikus, lihtosakese staatuseni välja. Samas on Lapin rõhutanud, et tema eesmärgiks ei ole uut tüüpi looduse suhtes seisukohta võtta, ei kritiseerida ega romantiseerida, vaid vaadelda ja vahendada objektiivset reaalsust. 
Seeriatel „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ „Masin“ ja „Rist“ kujutab kunstnik sageli üht kindlat objekti erinevatel momentidel. Ühtsesse raami suletuna hakkavad need hetked omavahel kattuma ning aeg liigub fookusest välja. Kõikide masinaseeriate läbivaks jooneks on raamitus, viidates kõikide vormide seostatusele masinate maailmaga. 
Alati jäävad graafika kõrval rariteetseks eelkõige Lapini varasesse loomeperioodi jäävad originaaljoonistused, millest suurem osa on omandatud tänaseks Eesti Kunstimuuseumi kollektsiooni. Just originaaljoonistused on tavapäraselt aluseks hiljem valmivatele graafilistele lehtedele, mis on omakorda hinnalised tänu piiratud autoritiraažile. 

Leonhard Lapini teosed on märkimisväärset tähelepanu pälvinud moodsa kunsti oksjonitel - Haus Galerii 2021 kevad- ning sügisoksjonitel oli teosed "Emased" ja "Lugev inimene (Lugev daam)" suurimate hinnatõusude tõukeks, pälvides kokku 33 pakkumist ning pea 400% tõusu alghinnast kolmanda haamrilöögini. Mõlemast teosest on valminud meeleolukad ning ülevaatlikud filmiklipid. Vaata filmiklippe SIIT ja SIIT.

Uudiskirjaga liitumine

otsi