Kõik oksjonid > Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

Pakkumine avatud 27.02 – 31.03. 2020. NB! Igale teosele kestab pakkumine selle avamise hetkest 5 päeva. Esimesed pakkumised saab avada 27. veebruaril ja viimased 31. märtsil 2020.

Leonhard Lapin ja Eesti avantgardkunst on muutunud ajajooksul sünonüümseks. Lapini loojamaailm on võrreldav 20. sajandi alguse suundadega, mil kunst iseseisvus üha enam ja enam ümbritseva ühiskonna sotsiaalpoliitilistest mõjutingimustest ning valdavaks sai iga autori püüdlus ja õigus luua oma universum. Leonhard Lapini kunst tugineb tema individuaalsel isikupärasel filosoofial, mida käesoleva oksjonivaliku tööd suurepäraselt esindavad.

Teosed kuuluvad peamiselt kunstniku krestomaatilistesse seeriatesse „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ „Masin“ ja „Rist,“ mida ühendavad stiilipuhas geomeetria, liikuvad struktuurid ning läbivad baaskujundid. Kõik teosed on vaadeldavad iseseisvate esteetiliste piltidena. Sellele vaatamata ühendab sarja filosoofia, mille järgi kunstnik käsitleb maailma läbi mitme erineva kompositsiooniterviku.

Kõik masinaseeriad kõnelevad tehismaailmast kui uut tüüpi loodusest. 1972. aastal pani Leonhard Lapin esmakordselt tähele, et evolutsioon ja looduskeskkond on jõudnud etappi, kus seda võib iseloomustada masinliku struktuurina. Masinateks ei nimeta kunstnik mitte vaid seadeldisi, vaid kõike tehislikku ja industriaalset. Industriaalsuse aspekt on oluline, sest Lapini nn. uut tüüpi loodust kirjeldavad kunstniku sõnul sõltumatud ehk inimese kontrolli alt välja jäävad ning hoomamatud seaduspärad. Kui looduse mõistet defineerib sisemine iseseisvus ning evolutsiooni toimumise tingimuseks on kordus, siis tehislik loodus on eelkõige just industriaalne. 
Ka tehislikul loodusel on oma arengulugu: lihtne muundub pikapeale keerukaks ning kui see on saavutanud oma kõrgeima võimaliku keerukuse, hakkab taas toimuma lihtsustumine. Kosmost kujutab Lapin oma uut tüüpi looduses läbi alguse ja lõpu — tema iga masinaseeria esitab mingi protsessi etappi muutumiste teel. Olles osa uut tüüpi loodusest, muutub ka inimene masinlikuks: „Mees-masin“ ja „Naine-masin“ viitavad esemestatud inimestele — subjektidele, kelle mõtlemine ja käitumine kohandub ja lihtsustub, et sobituda aina kiirenevate masinatega. Inimese ja tehnoloogia keerukus on Lapini sõnul pöördvõrdelises seoses: kui meie kaugemat ajalugu iseloomustab inimtegevuse vähene mehhaniseeritus ja masinate lihtsus, siis mida keerulisemaks lähevad masinad, seda lihtsakoelisemaks muutuvad elusolendite funktsioonid looduslikus tervikus, lihtosakese staatuseni välja. Samas on Lapin rõhutanud, et tema eesmärgiks ei ole uut tüüpi looduse suhtes seisukohta võtta, ei kritiseerida ega romantiseerida, vaid vaadelda ja vahendada objektiivset reaalsust. 
Seeriatel „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ „Masin“ ja „Rist“ kujutab kunstnik sageli üht kindlat objekti erinevatel momentidel. Ühtsesse raami suletuna hakkavad need hetked omavahel kattuma ning aeg liigub fookusest välja. Kõikide masinaseeriate läbivaks jooneks on raamitus, viidates kõikide vormide seostatusele masinate maailmaga. 
Selles valikus on rariteetsed eelkõige Lapini varasesse loomeperioodi jäävad originaaljoonistused, millest suurem osa on omandatud tänaseks Eesti Kunstimuuseumi kollektsiooni. Just originaaljoonistused on tavapäraselt aluseks hiljem valmivatele graafilistele lehtedele, mis on omakorda hinnalised tänu piiratud autoritiraažile. 

 

 "Naine-masin III"
Leonhard Lapin
"Naine-masin III"1975

Ligikaudne hind: 600-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

 "Rist III"
Leonhard Lapin
"Rist III"1976

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

"Fauna-masin V-A"
Leonhard Lapin
"Fauna-masin V-A"

Ligikaudne hind: 180-220 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

"Masin XIV-A"
Leonhard Lapin
"Masin XIV-A"1978-2018

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: 150 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

"Naine-masin I C"
Leonhard Lapin
"Naine-masin I C"1973-2015

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: 175 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

"Naine-masin X"
Leonhard Lapin
"Naine-masin X"1975

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

"Naine-masin Xvii-A"
Leonhard Lapin
"Naine-masin Xvii-A"1977-2018

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: 150 EUR (1 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

"Rist XIB"
Leonhard Lapin
"Rist XIB"1977

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

"Rist XIIB"
Leonhard Lapin
"Rist XIIB"1977-2019

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Loomine I
Leonhard Lapin
Loomine I1973-2015

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Loomine II
Leonhard Lapin
Loomine II1973-2015

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Loomine III
Leonhard Lapin
Loomine III1973-2015

Ligikaudne hind: 600-650 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Masin XIII A
Leonhard Lapin
Masin XIII A1977-2018

Ligikaudne hind: 160-180 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess IX
Leonhard Lapin
Protsess IX1984

Ligikaudne hind: 500-600 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XII
Leonhard Lapin
Protsess XII1985

Ligikaudne hind: 500-600 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XIV
Leonhard Lapin
Protsess XIV1985

Ligikaudne hind: 500-600 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XIX
Leonhard Lapin
Protsess XIX1987

Ligikaudne hind: 500-600 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Televiisor ja Kuu
Leonhard Lapin
Televiisor ja Kuu1987

Ligikaudne hind: 500-600 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Väikeste linnukeste ruumilend
Leonhard Lapin
Väikeste linnukeste ruumilend1969

Ligikaudne hind: 2000-2500 EUR
Viimane pakkumine: 2 300 EUR (9 pakkumist)
 • Pakkumine on lõppenud.
 • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.
Lõppeb

Uudiskirjaga liitumine

otsi