Kõik oksjonid > OKSJON - Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

OKSJON - Eesti avangardkunst - Leonhard Lapin

Leonhard Lapini teosed on märkimisväärset tähelepanu pälvinud moodsa kunsti oksjonitel - Haus Galerii 2021 kevad- ning sügisoksjonitel oli teosed "Emased" ja "Lugev inimene (Lugev daam)" suurimate hinnatõusude tõukeks, pälvides kokku 33 pakkumist ning pea 400% tõusu alghinnast kolmanda haamrilöögini. Mõlemast teosest on valminud meeleolukad ning ülevaatlikud filmiklipid. Vaata filmiklippe SIIT ja SIIT.

Leonhard Lapin ja Eesti avangardkunst on muutunud aja jooksul sünonüümseks. Lapini loojamaailm on võrreldav 20. sajandi alguse suundadega, mil kunst iseseisvus üha enam ja enam ümbritseva ühiskonna sotsiaalpoliitilistest mõjutingimustest ning valdavaks sai iga autori püüdlus ja õigus luua oma universum. Leonhard Lapini kunst tugineb tema individuaalsel isikupärasel filosoofial, mida käesoleva oksjonivaliku tööd suurepäraselt esindavad.

Teosed kuuluvad peamiselt kunstniku krestomaatilistesse seeriatesse „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ „Masin“ ja „Rist,“ mida ühendavad stiilipuhas geomeetria, liikuvad struktuurid ning läbivad baaskujundid. Kõik teosed on vaadeldavad iseseisvate esteetiliste piltidena. Sellele vaatamata ühendab sarja filosoofia, mille järgi kunstnik käsitleb maailma läbi mitme erineva kompositsiooniterviku.

Kõik masinaseeriad kõnelevad tehismaailmast kui uut tüüpi loodusest. 1972. aastal pani Leonhard Lapin esmakordselt tähele, et evolutsioon ja looduskeskkond on jõudnud etappi, kus seda võib iseloomustada masinliku struktuurina. Masinateks ei nimeta kunstnik mitte vaid seadeldisi, vaid kõike tehislikku ja industriaalset. Industriaalsuse aspekt on oluline, sest Lapini nn. uut tüüpi loodust kirjeldavad kunstniku sõnul sõltumatud ehk inimese kontrolli alt välja jäävad ning hoomamatud seaduspärad. Kui looduse mõistet defineerib sisemine iseseisvus ning evolutsiooni toimumise tingimuseks on kordus, siis tehislik loodus on eelkõige just industriaalne. 
Ka tehislikul loodusel on oma arengulugu: lihtne muundub pikapeale keerukaks ning kui see on saavutanud oma kõrgeima võimaliku keerukuse, hakkab taas toimuma lihtsustumine. Kosmost kujutab Lapin oma uut tüüpi looduses läbi alguse ja lõpu — tema iga masinaseeria esitab mingi protsessi etappi muutumiste teel. Olles osa uut tüüpi loodusest, muutub ka inimene masinlikuks: „Mees-masin“ ja „Naine-masin“ viitavad esemestatud inimestele — subjektidele, kelle mõtlemine ja käitumine kohandub ja lihtsustub, et sobituda aina kiirenevate masinatega. Inimese ja tehnoloogia keerukus on Lapini sõnul pöördvõrdelises seoses: kui meie kaugemat ajalugu iseloomustab inimtegevuse vähene mehhaniseeritus ja masinate lihtsus, siis mida keerulisemaks lähevad masinad, seda lihtsakoelisemaks muutuvad elusolendite funktsioonid looduslikus tervikus, lihtosakese staatuseni välja. Samas on Lapin rõhutanud, et tema eesmärgiks ei ole uut tüüpi looduse suhtes seisukohta võtta, ei kritiseerida ega romantiseerida, vaid vaadelda ja vahendada objektiivset reaalsust. 
Seeriatel „Fauna-masin,“ Naine-masin,“ „Mees-masin,“ „Masin“ ja „Rist“ kujutab kunstnik sageli üht kindlat objekti erinevatel momentidel. Ühtsesse raami suletuna hakkavad need hetked omavahel kattuma ning aeg liigub fookusest välja. Kõikide masinaseeriate läbivaks jooneks on raamitus, viidates kõikide vormide seostatusele masinate maailmaga. 
Selles valikus on rariteetsed eelkõige Lapini varasesse loomeperioodi jäävad originaaljoonistused, millest suurem osa on omandatud tänaseks Eesti Kunstimuuseumi kollektsiooni. Just originaaljoonistused on tavapäraselt aluseks hiljem valmivatele graafilistele lehtedele, mis on omakorda hinnalised tänu piiratud autoritiraažile.

Emased IV
Leonhard Lapin
Emased IV1995-2021

Ligikaudne hind: 800-1000 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kägar I
Leonhard Lapin
Kägar I1972-2021

Ligikaudne hind: 200-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kägar II
Leonhard Lapin
Kägar II1972-2021

Ligikaudne hind: 200-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Kägar III
Leonhard Lapin
Kägar III1972-2021

Ligikaudne hind: 200-300 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Loomine III
Leonhard Lapin
Loomine III1973-2015

Ligikaudne hind: 600-800 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XII
Leonhard Lapin
Protsess XII1985

Ligikaudne hind: 500-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XIV
Leonhard Lapin
Protsess XIV1985

Ligikaudne hind: 500-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Protsess XIX
Leonhard Lapin
Protsess XIX1987

Ligikaudne hind: 500-700 EUR
Viimane pakkumine: (0 pakkumist)
  • NB! Oksjonil pakkumiste tegemiseks peate olema kasutajaks registreerunud ja sisse loginud.

Uudiskirjaga liitumine

otsi