Privaatsus

Isikuandmete töötlemine

Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Online Arthausil on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Lepingu tingimustest tulenevale. Online Arthaus garanteerib andmete kasutamise vaid Keskkonna tarbeks ning tagab konfidentsiaalsuse.

Andmeid, mida Online Arthaus on saanud füüsilisest isikust kasutajalt Keskkonna Kasutajaks registreerumisel või mida ta Keskkonna kasutamise käigus on küsinud või infot, mis koguneb füüsilisest isikust Kasutaja kohta muul viisil Keskkonna kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Online Arthausil õigus töödelda Üldtingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus, millega Kasutaja on nõus ja milleks ta annab Online Arthausile õiguse.

Kasutajal on õigus oma Isikuandmete töötlemise ja nende omamise nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Online Arthaus kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Online Arthaus kasutab Isikuandmeid Keskkonnaga seotud ja sellest tulenevate kunsti ostu- ja müügiprotsessidega kaasnevate teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Online Arthaus ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid.

Online Arthausil on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neile ligipääas vaid Online Arthausi poolt selleks valitud Keskkonna administraatoritele või teistele Online Arthausiga Keskkonna otsesel arendamisel ja haldamisel koostööd tegevatele isikutele, eesmärgiga tagada Keskkonna teenuste ja tegevuste kvaliteet, kättesaadavus ja võimalikud parendused.

Online Arthausil on õigus käesolevate Üldtingimuste punktis 39 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jt).

Online Arthausil või võlgade sissenõudmisega tegeleval isikul on õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

Uudiskirjaga liitumine

otsi