Autorid > Johann Naha (1902-1982)

Johann Naha

Johann Naha lõpetas Riigi Kunsttööstuskooli 1929. aastal graafikaosakonnas Günther Reindorffi õpilasena, temast sai üks tuntuimaid Eesti vaatamisväärsuste kujutajaid. Maailma kunstimetropolides karastunud Naha looming leidis kiiresti niši, milles ta tegutses kuni lõpuni. Realistlikud puulõiketehnikas teostatud linna- ja hoonevaated kujunesid tema kaubamärkideks, kusjuures pea alati pani kunstnik rohkem rõhku vormide täpsele tabamisele kui oma maailmanägemise pealesurumisele. Seetõttu mõjuvadki Naha tööd kargete, isegi klassitsistlikena, kust puuduvad liigsed emotsioonid. Naha laad meenutab veidi 19. sajandi baltisaksa kunstnike poolt viljeldud vaategraafikat, kus maastikku elavdasid mõned inimesed, kuid kus peaeesmärgiks oli ikkagi realistlike kaanonite järgimine ning täpsuses ilu nägemine.

Uudiskirjaga liitumine

otsi